20 кроків до мрії. Національно-визвольна війна Богдана Хмельницького

Проект Першого каналу 20 кроків до мрії (http://1tv.com.ua/uk/video/all/20_krokiv).

Крок 12 – Національно-визвольна війна середини XVII ст.

Історія України – це шлях до Незалежності, шлях, на якому кожна подія – це крок до мрії. Після поразки козацьких повстань 20-30-х років XVII століття Річ Посполита розгорнула політику широкого наступу на українство. Гноблення селян і міщан, національно-релігійні утиски, вИкликали в українців ненависть до польської шляхти, магнатів і королівської влади. Усе це спричинило могутній вибух народного гніву. Врешті-решт окремі спалахи непокори переросли в національно-визвольну війну.

Її рушійною силою стало козацтво, а провідником — Богдан Хмельницький. Він прагнув відвоювати у Речі Посполитої загарбані нею західноукраїнські землі, які ще не ввійшли до складу Української Гетьмaнської держави, і водночас домогтися незалежності від політики Москви. Ідеї національно-визвольної війни, революційні перетворення середини XVII століття залишились дороговказом для подальшої боротьби за незалежну українську державу.