Пам’ятки архітектури національного значення. Сумська область.

Впорядковано Олегом Годиною за матеріалами:

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х томах. – Киев: Будивэльнык, 1983-1986.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1761. Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

 

Пам’ятки містобудування і архітектури – 127

Пам’ятки історії – 3

Пам’ятки монументального мистецтва –

Пам’ятки археології – 17

Історико-культурні заповідники – 2

 

Всього – 149

Памятка

Датування

Місцезнаходження

м.Суми

1

Спасо-Преображенський собор (мур.)

1776-1892 рр.

вул.Соборна, 31

2

Iллiнська церква (мур.)

1836-1851 рр.

вул.Червоногвардiйська, 10/45

3

Воскресенська церква (мур.)

1702 р.

пл.Незалежностi,19

4

Дзвiниця Воскресенської церкви (мур.)

1906 р.

пл.Незалежностi,19

5

Троїцька церква (мур.)

1901-1914 рр.

вул.Дзержинського, 34

6

Петропавлiвська церква (мур.)

1851 р.

вул.Петропавлiвська(кладовище)

7

Резиденцiя архiєрея (мур.)

1915 р.

вул.Роменська

8

Пантелеймонiвська церква (мур.)

1915 р.

вул.Роменська

9

Архiєрейський корпус (мур.)

1915 р.

вул.Роменська

10

Садиба Штеричевої в Басах (мур.)

п.19-п.20 ст.

вул.Санаторна, 1

11

Головний будинок (мур.)

п.19-п.20 ст.

вул.Санаторна, 1

12

Флiгель (мур.)

п.19 ст.

вул.Санаторна, 1

13

Господарський флiгель (мур.)

п.19 ст.

вул.Санаторна, 1

14

Парк

19 ст.

вул.Санаторна, 1

15

Головний корпус Державного банку (мур.)

п.20 ст.

пл.Красна, 1

16

Земська управа (мур.)

1886 р.

вул.Кiрова, 2

17

Iоанно-Предтеченськацерква (мур.)

1837 р.

вул.Орджонiкiдзе, 87

18

Садиба Асмолова з дендропарком (мур.)

д.п.19 ст.

пл.Свердлова, 14

19

Головний будинок садиби Асмолова (мур.)

д.п.19 ст.

пл.Свердлова, 14

20

Парк

д.п.19 ст.

пл.Свердлова, 14

21

Садиба Лiнтварьових на Луцi (мур.)

к.18-п.19 ст.

вул.Чехова, 79, 92

22

Головний будинок садиби Лiнтварьових (мур.)

к.18-п.19 ст.

вул.Чехова, 92

23

Схiдний флiгель садиби Лiнтварьових (мур.)

п.19 ст.

вул.Чехова, 92

24

Захiдний флiгель садиби Лiнтварьових (дер.)

1820-i рр.

вул.Чехова, 92

25

Садиба П.I.Харитоненка (мур.)

1880-1910 рр.

вул.Дзержинського, 4

26

Головний будинок (мур.)

1890-i рр.

вул.Дзержинського, 4

27

Головна контора маєткiв П.I.Харитоненка (мур.)

1910-i рр.

вул.Дзержинського, 4

28

Службовий корпус (мур.)

1910-i рр.

вул.Дзержинського, 4

29

Сумський Михайлiвський кадетський корпус (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

30

Головний навчальний корпус (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

31

Будинок начальника корпусу (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

32

Амбулаторiя (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

33

Лазарет (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

34

Котельня (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

35

Стайня (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

36

Житловi корпуси NN 8,9,10,13 (мур.)

1903 р.

вул.Кiрова, 149

Білопольський район

37

Садиба Куколь-Яснопольських (мур.)

к.18-п.19 ст.

с.Куянiвка

38

Садибний будинок (мур.)

1812-1814 рр.

с.Куянiвка

39

Парк

к.18 ст.

с.Куянiвка

40

Церква Св.Iоанна Воїна (мур.)

1812 р.

с.Куянiвка

Глухівський район

41

Миколаївська церква (мур.)

1693 р.

пл.Соборна, 1

42

Київська брама (мур.)

1766-1769 рр.

вул.Радянська, 1

43

Спасо-Преображенськацерква (мур.)

1765 р.

вул.Спаська, 7

44

Анастасiївська церква (мур.)

1884-1893 рр.

вул.Спаська, 7

45

Вознесенська церква (мур.)

1767-1867 рр.

Вознесенське
кладовище

46

Дворянське зiбрання (мур.)

1811 р.

вул.Ленiна, 80

47

Будинок М.М.Неплюєва (мур.)

п.19 ст.

вул.Радянська, 37

48

Повiтове i мiське земство (мур.)

1912-1915 рр.

вул.Радянська, 45

49

Гуманiтарно-просвiтницький комплекс

19 ст.

вул.Радянська, 24

50

Учительський iнститут (мур.)

1874 р.

вул.Радянська, 24

51

Навчальний корпус олов-iчої гiмназiї (мур.)

1898 р.

вул.Радянська, 24

52

Пансiон чоловiчої гiмназiї (мур.)

1898 р.

вул.Радянська, 24

53

Садибний будинок А.Терещенка (мур.)

1866 р.

вул.Ленiна, 47

54

Покровська церква (мур.)

1771 р.

с.Годунiвка

55

Миколаївська церква (мур.)

1796 р.

с.Полошки

56

Миколаївська церква (мур.)

1743-1757 рр.

с.Сваркове

57

Миколаївська церква (мур.)

1796 р.

с.Сопич

Конотопський район

58

Садиба генерала М.Драгомирова (зміш.)

с.19 ст.

вул.Драгомирова,18

59

Головний будинок (мур.)

с.19 ст.

вул.Драгомирова,18

60

Флiгель i служби садиби М.І.Драгомирова (змiш.)

с.19 ст.

вул.Драгомирова,18

61

Садиба княгинi Львової (мур.)

1745-1783 рр.

с.Бочечки

62

Палац (мур.)

1783 р.

с.Бочечки

63

Парк

1745 р.

с.Бочечки

Краснопільський район

64

Воскресенська церква (мур.)

1808 р.

с.Великий Бобрик

65

Троїцька церква (мур.)

1808-1843 рр.

с.Славгород

Лебединський район

м.Лебедин

66

Воскресенська церква (дер.)

1789 р.

вул.Кобижча, 121

67

Успенський собор (мур.)

1759-1775 рр.

с.Межирiч

Охтирський район

м.Охтирка

68

Ансамбль Покровського собору (мур.)

1753-1825 рр.

вул.Пушкінська, 1

69

Покровський собор (мур.)

1753-1768 рр.

вул.Пушкінська, 1

70

Введенська церква-дзвiниця (мур.)

1784 р.

вул.Пушкінська, 1

71

Церква Рiздва Христового (мур.)

1825 р.

вул.Пушкінська, 1

72

Михайло-Архангельська церква (мур.)

1884 р.

вул.Фрунзе

73

Дзвiниця Охтирського Троїцького монастиря (мур.)

1741 р.

с.Чернеччина

Путивльський район

м.Путивль

74

Церква Миколи Козацького (мур.)

1735-1770 рр.

вул.Першотравнева, 68

75

Святодухiв монастир (мур.)

1617-1754 рр.

вул.К.Маркса, 45

76

Святодухiв (Спасо-Преображенський) собор (мур.)

1617-1693 рр.

вул.К.Маркса, 45

77

Хрестовоздвиженська надбрамна церква-дзвiниця (мур.)

1697-1754 рр.

вул.К.Маркса, 45

78

Мур з брамою (мур.)

17-19 ст.

вул.К.Маркса, 45

79

Мовчанський монастир (мур.)

п.17-к.19 ст.

вул.Щорса

80

Собор Рiздва Богородицi (мур.)

1602 р.- к.19 ст.

вул.Щорса

81

Дзвiниця (мур.)

1602-1700 рр.

вул.Щорса

82

Оборонний мур з нарiжною баштою (мур.)

1602 р.

вул.Щорса

83

Церква Рiздва IоаннаПредтечi (мур.)

1866-1869 рр.

вул.Щорса

84

Настоятельський корпус (мур.)

д.п.18 ст.

вул.Щорса

85

Трапезна (мур.)

18-19 ст.

вул.Щорса

86

Корпус господарського двору (мур.)

19 ст.

вул.Щорса

87

Оборонний мур зовнiшньої лiнiї фортифiкацiй

1621 р.

вул.Щорса

88

Просфорня

19 ст.

вул.Щорса

89

Братський корпус

19 ст.

вул.Щорса

90

“Золотi ворота ” (мур.)

1829-1830 рр.

с.Волокитине

Роменський район

м.Ромни

91

Вознесенська церква (мур.)

1795-1895 рр.

вул.Ленiна, 16

92

Дзвiниця Вознесенської церкви (мур.)

1753-1895 рр.

вул.Ленiна, 16

93

Святодухiвський собор (мур.)

1689 р.

пл.Базарна, 15

94

Василiвська тепла церква (мур.)

1751-1867 рр.

пл.Базарна, 15

95

Повiтовий шпиталь (мур.)

1824-1826 рр.

бульв.Московський, 29

96

Головний корпус (мур.)

1824-1826 рр.

бульв.Московський, 29

97

Флiгелi (мур.)

1824-1826 рр.

бульв.Московський, 29

98

Огорожа з кордегардiями (мур.)

1824-1826 рр.

бульв.Московський, 29

99

Миколаївська церква (мур.)

1791-1794 рр.

с.Глинськ

100

Церква Iоанна Богослова (дер.)

1776 р.

с.Плавинище

101

Церква Рiздва Христового (дер.)

1764 р.

с.Рiпки

102

Троїцька церква (дер.)

1773 р.

с.Пустовойтiвка

Сумський район

103

Палацо-парковий ансамбль

к.19 ст.

смт.Кияниця

104

Головний будинок (мур.)

1890 р..

смт.Кияниця

105

Парковий мiст (мур.)

1890 р..

смт.Кияниця

106

Парк

19 ст.

смт.Кияниця

107

Садиба графа Камбурлея

к.18 ст.

смт.Хотiнь

108

Флiгелi (мур.)

1790-i рр.

смт.Хотiнь

109

Парк

к.18 ст.

смт.Хотiнь

110

Миколаївська церква (мур.)

1793-1806 рр.

с.Юнакiвка

Тростянецький район

м.Тростянець

111

Садиба Л.Кенiга

18-19 ст.

вул.Миру, 14,16,20

112

Головний будинок (мур.)

к.18 ст.-1870 р.

вул.Миру, 16

113

Круглий двiр (мур.)

1820-i рр.

вул.Миру, 20

114

Парк “Нескучне”

п.19-п.20 ст.

вул.Нескучанська, 5

115

Будинок управителя (мур.)

1911 р.

вул.Нескучанська, 5

116

Господарський флiгель (мур.)

1911 р.

вул.Нескучанська, 5

117

Грот Нiмф (мур.)

1809 р.

вул.Нескучанська, 5

118

Вознесенська церква (мур.)

1903-1913 рр.

вул.Червоноармiйська, 53

119

Благовiщенська церква (мур.)

1744-1750 рр.

вул.Горького

120

Церква Рiздва Богородицi (мур.)

1805 р.

с.Кам’янка

Шосткинський район

121

Михайлiвська церква (мур.)

1776-1781 рр.

смт.Воронiж

122

Гамалiївський Харлампiїв монастир (мур.)

18 ст.

с.Гамалiївка

123

Собор Рiздва Богородицi (мур.)

1714-1735 рр.

с.Гамалiївка

124

Харлампiївська теплацерква (мур.)

1714 р.

с.Гамалiївка

125

Корпус келiй (мур.)

1714-1834 рр.

с.Гамалiївка

126

Покровська церква (дер.)

1777 р.

с.Пирогiвка

127

Дзвiниця Покровської церкви (дер.)

к.18 ст.

с.Пирогiвка

Пам’ятки історії

Памятка

Датування

Місцезнаходження

Білопільський район

м. Білопілля

1

Будинок, у якому народився поет Олександр Олесь (О. Кандиба)

друга половина XIX століття

вул. Пожарська, 14

Глухівський район

м. Глухів

2

Будинок Глухівського учительського інституту

1874 рік

вул. К. Маркса, 25

Конотопський район

м. Конотоп

3

Поле битви між козацькими військами на чолі з І. Виговським і царською армією

1659 рік

південно-західна околиця міста

Пам’ятки монументального мистецтва - відсутні
Пам’ятки археології

Памятка

Датування

Місцезнаходження

Білопільський район

1

Городище літописного міста Вир

Київська Русь

м. Білопілля

Буриньський район

2

Городище і селище

Київська Русь

с. Дич

Глухівський район

3

Городище і селище

Київська Русь

с. Ємадикине

Конотопський район

4

Городище і селище

Київська Русь

с. Великий Самбір

Недригайлівський район

5

Городище літописного міста В’яхань

Київська Русь

с. Городище

6

Городище літописного міста Попаш

Київська Русь

між селами Засулля та Бродок

Охтирський район

7

Комплекс пам’яток: городища (2), селища (2), курганний могильник

розвинуте розвинуте роменська культура, Київська Русь

с. Журавне

8

Городище і селище

розвинуте середньовіччя, роменська культура, Київська Русь

с. Куземин

9

Укріплення Більського городища

ранній залізний вік, скіфська культура

с. Куземин

Путивльський район

10

Городище літописного міста Путивль

Київська Русь

м. Путивль

Роменський район

11

Городище багатошарове

ранній залізний вік, скіфська культура, розвинуте середньовіччя, роменська культура, Київська Русь

м. Ромни

12

Городище і курганний могильник

ранній залізний вік, скіфська культура

с. Басівка

Сумський район

13

Городища (2) і селище

ранній залізний вік, раннє середньовіччя, волинцівська культура

с. Битиця

14

Городище, селище і могильник

розвинуте середньовіччя, роменська культура, Київська Русь

с. Зелений Гай

15

Городище, селище і могильник

розвинуте середньовіччя, роменська культура

с. Шпилівка

Тростянецький район

16

Городище

ранній залізний вік, скіфська культура

с. Кам’янка

17

Комплекс пам’яток: городища (2), селище і курганний могильник

селище і курганний могильник середньовіччя, роменська культура, Київська Русь

с. Ницаха


Історико-культурні заповідники
Найменування
Місцезнаходження (адреса)
Підпорядкованість
Дата створення
1

Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові

м. Глухів, вул. Шевченка, 30

Держбуд

08.02.1994 р.

2

Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі

м. Путивль, вул. Радянська, 60

Сумська ОДА

30.12.1986 р.

51.041394, 34.198243 Дивитись на мапі Google Maps