Каморетський заказник

Назва: Камаретський

Категорія: Заказник

Тип: Загальнозоологічний

Значення: Загальнодержавне

Розташування: Чернігівська область, Куликівський район, Березнянське лісництво

Площа: 515 га

Підпорядкування (відання): Чернігівський держлісгосп

Рік створення: 1974

Код (державний кадастровий номер): 5А00000Ж0008

Детальна інформація:

Заказник розташований на правому березі Десни і оточений меандрою р. Десни. Він являє собою поєднання рівнинних ділянок зі злегка хвилястими, місцями горбастими елементами рельєфу центральної широкої заплави. Тут представлені справжні діброви (ліщиново-конвалієві, крушиново-конвалієві, ліщиново-різнотравні), осичники (на місці вирубаних дібров), чорновільшняки та вербняки з густим підліском з верби тритичинкової (Salix triandra), зарості якої підходять до водного дзеркала озер.

Деревний ярус дібров формує дуб звичайний (Quercus rоbur) І-II бонітету висотою 22-24 м та його співдомінанти (осика (Populus tremula), в’яз шорсткий (Ulmus glabra), липа серцелиста (Тіlіа cordata). Чагарниковий ярус формують такі види, як ліщина звичайна (Corуlus аvеllаnа), свида кров’яна (Swida sanguinea), бруслина європейська (Еuоnуmus europaea), смородина чорна (Ribes nigrum). Серед видів трав’яного ярусу конвалія звичайна (Convallaria majalis), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), хвилівник звичайний (Aristolochia clematitis), цирцея звичайна (Circaea lutetiana) та ряд інших.

В цілому флора заказника нараховує більше, ніж 300 видів судинних рослин. Тут зустрічаються 12 рідкісних видів судинних рослин, з них 6 – занесених до Червоної книги України (коручка темночервона (Epipactis atrorubens), пальчатокорінник м’ясочервоний (Daetylorhiza incarnata), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), сальвінія плаваюча (Salvinia natans), лілія лісова (Lilium martagon), зозулині сльози яйцевидні (Listera ovata)) та 6 видів регіональної охорони (косарики черепитчасті (Gladiolus imbriсatus), півники сибірські (Iris sibirica), синюха голуба (Polemonium саеruleum), тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe), голокучник дубовий (Gymnocarpium dryopteris), латаття сніжно-біле (Nymphaea candida)).

Із угруповань, занесених до Зеленої книги України, слід відзначити ценози глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, сальвінії плаваючої.

Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення “Каморетський” має наукову цінність для збереження генофонду дібров, зокрема їх залишків у заплаві р. Десни, та охорони заплавно-¬лісового, болотного і навколоводного фауністичних комплексів.