Пам’ятки архітектури національного значення. Місто Київ

Впорядковано Олегом Годиною за матеріалами:

Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х томах. – Киев: Будивэльнык, 1983-1986.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1761. Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Пам’ятки містобудування і архітектури – 390

Пам’ятки історії – 26

Пам’ятки монументального мистецтва – 11

Пам’ятки археології – 20

Історико-культурні заповідники – 5

Всього – 452

Памятка

Датування

Місцезнаходження

1

Національний заповідник “Софія Київська”(мур)

11-19ст.

вул. Володимирська, 24

2

Собор Св. Софії (мур)

1037р.

вул. Володимирська, 24

3

Дзвіниця (мур)

1698-1748р.

вул. Володимирська, 24

4

Будинок митрополита (мур.)

1722-1730рр.

вул. Володимирська, 24

5

Трапезна церква (мур)

1722р.

вул. Володимирська, 24

6

Бурса (мур)

1763-1767рр.

вул. Володимирська, 24

7

Брама Заборовського (мур)

1746р.

пров. Георгіївський

8

Південна вїздна башта (мур)

к.17-18 ст.

вул. Володимирська, 24

9

Братський корпус

1750-1760 рр.

вул. Володимирська, 24

10

Мури

18-19 ст.

вул. Володимирська, 24

11

Консисторія (мур)

1722-1730 рр. 19 ст.

вул. Володимирська, 24

12

Пристінні келії (мур)

п.п.19 ст.

вул. Володимирська, 24

13

Монастирський готель (корпус №3)

к.19 ст.

вул. Володимирська, 24

14

Києво-Печерська лавра (мур)

11-19 ст.

вул. Січневого повстання, 21,25

15

Успенський собор (мур)

1073 р.

вул. Січневого повстання, 21

16

Дзвіниця Успенського собору (мур)

1731-1745 рр.

вул. Січневого повстання, 21

17

Троїцька надбрамна церква (мур)

1106 р.

вул. Січневого повстання, 21

18

Келії соборних старців (корпус №3) (мур)

1720 р.

вул. Січневого повстання, 21

19

Келії соборних старців (корпус №4) (мур)

16-18 ст.

вул. Січневого повстання, 21

20

Ковнірівський корпус (№12) (мур)

17-18 ст.

вул. Січневого повстання, 21

21

Корпус клірошан (№20) (мур)

1720-1740 рр.

вул. Січневого повстання, 21

22

Економічний корпус (№ 7) (мур.)

1720 р.

вул. Січневого повстання, 21

23

Друкарня (корпуси №8-9) (мур.)

1720-1828 рр.

вул. Січневого повстання, 21

24

Палітурня (корпуси № 13) (мур.)

1757-1770 рр.

вул. Січневого повстання, 21

25

Микільська шпитальна церква (корпус № 25) (мур.)

к. 17-18 ст.

вул. Січневого повстання, 21

26

Церква Всіх Святих над економічною брамою (мур.)

1696 р.

вул. Січневого повстання, 21

27

Будинок митрополита (корпус № 2) (мур.)

1727 р.

вул. Січневого повстання, 21

28

Монастирські мури

1698-1701 рр.

вул. Січневого повстання, 21

29

Онуфріївська башта (Палатна) (мур.)

1698 р.

вул. Січневого повстання, 21

30

Башта Івана Кушника (мур.)

1698 р.

вул. Січневого повстання, 21

31

Малярна башта (Північна) (мур.)

1698 р.

вул. Січневого повстання, 21

32

Південна башта (мур.)

1698 р.

вул. Січневого повстання, 21

33

Здвиженська церква на Ближніх печерах (мур.)

1700 р.

вул. Січневого повстання, 25

34

Дзвіниця на Ближніх печерах (мур.)

1759-1762 рр.

вул. Січневого повстання, 25

35

Церква Різдва Богородиці на Дальніх печерах (мур.)

1696 р.

вул. Січневого повстання, 25

36

Галерея біля церкви Різдва Богородиці (мур.)

1744 р.

вул. Січневого повстання, 25

37

Дзвіниця на Дальніх печерах (мур.)

1754-1761 рр.

вул. Січневого повстання, 25

38

Ганнозачатіївська церква на Дальніх печерах (мур.)

1679-1811 рр.

вул. Січневого повстання, 25

39

Будинок намісника (корпус №1) (мур.)

1731-1882 рр.

вул. Січневого повстання, 25

40

Трапезна палата з церквою Св.Антонія і Феодосія (мур.)

1893-1895 рр.

вул. Січневого повстання, 25

41

Кухня трапезної (мур.)

1746-1751 рр.

вул. Січневого повстання, 25

42

Будинок пачальника Ближніх печер (корпус №42) (мур.)

к.18 ст.

вул. Січневого повстання, 25

43

Келії на Ближніх печерах (корпус №48) (мур.)

1839 р.

вул. Січневого повстання, 25

44

Будинок начальника Дальніх печер (корпус №49) (мур.)

1810 р.

вул. Січневого повстання, 25

45

Готель для прочан (корпус№56) (мур.)

1851 р.

вул. Січневого повстання, 25

46

Галерея на Ближніх печерах (мур.)

1819-1828 рр.

вул. Січневого повстання, 25

47

Ближні печерм з церквами Св.Антонія, Св.Варлаама і Введенською

11 ст.

вул. Січневого повстання, 25

48

Галерея на Дальніх печерах (мур.)

1816-1869 рр.

вул. Січневого повстання, 25

49

Дальні печерм з церквами Різдва Богородиці, Св.Феодосія і Благовіщенською

11 ст.

вул. Січневого повстання, 25

50

Благовіщенська домова церква (мур)

1905р.

вул. Січневого повстання, 21

51

Братський корпус на Ближніх печерах (корпус №44) (мур.)

к.18-п.19ст.

вул. Січневого повстання, 25

52

Братський корпус на Дальніх печерах (корпус №50) (мур.)

п.п. 19 ст.

вул. Січневого повстання, 25

53

Келії гостиного двору (корпус №55) (мур.)

1829-1830 рр.

вул. Січневого повстання, 25

54

Бібліотека Флавіана (корпус №5) (мур.)

1909 р.

вул. Січневого повстання, 21

55

Келії півчих митрополичого хору (корпус №6) (мур.)

1904 р.

вул. Січневого повстання, 21

56

Брама господарського двору (корпус №82а) (мур.)

д.п. 19 ст.

вул. Січневого повстання, 21

57

Словолитня (корпус №10) (мур.)

1863 р.

вул. Січневого повстання, 21

58

Брама друкарні (корпус №10а) (мур.)

1863 р.

вул. Січневого повстання, 21

59

Просфорня (корпус №11) (мур.)

1913 р.

вул. Січневого повстання, 21

60

Майстерня (корпус 11б) (мур.)

п. 20 ст.

вул. Січневого повстання, 21

61

Складальня (корпус №14) (мур.)

1898 р.

вул. Січневого повстання, 21

62

Палітурня (корпус №15) (мур.)

1904 р.

вул. Січневого повстання, 21

63

Готель (корпус №19) (мур.)

1908 р.

вул. Січневого повстання, 21

64

Ремісничі келії (корпус №21) (мур.)

17-18 ст.

вул. Січневого повстання, 21

65

Келії (корпус №21а) (мур.)

18 ст.

вул. Січневого повстання, 21

66

Флігель клірошанського корпусу (корпус №22)(мур.)

18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

67

Столярня (корпус №23) (мур.)

1902 р.

вул.Січневого повстання, 21

68

Аптека (корпус №24) (мур.)

1903 р.

вул.Січневого повстання, 21

69

Лікарня (корпус №25) (мур.)

1842 р.

вул.Січневого повстання, 21

70

Книгарня (корпус №28) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

71

Оглядовий майданчик (корпус №29а) (мур.)

д.п. 19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

72

Іконописна школа та майстерня (корпус №30) (мур.)

1883 р.

вул.Січневого повстання, 21

73

Підпірна стіна Верхньої Лаври (мур.)

сер. 18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

74

Фотографія (корпус №31) (мур.)

1871 р.

вул.Січневого повстання, 25

75

Вхід у галерею Ближніх печер (корпус № 32 а) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

76

Братська лазня (корпус №34) (мур.)

1888 р.

вул.Січневого повстання, 25

77

Іконна крамниця (корпус №35) (мур.)

1903 р.

вул.Січневого повстання, 25

78

Іконна і книжкова крамниця (корпус №39) (мур.)

1906 р.

вул.Січневого повстання, 25

79

Вхід до Ближніх печер (корпус №41) (мур.)

1818 р.

вул.Січневого повстання, 25

80

Братські келії (корпус №43) (мур.)

1899 р.

вул.Січневого повстання, 25

81

Огорожа монастирського саду (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

82

Братські келії на Ближніх печерах (корпус №45) (мур.)

д.п.19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

83

Братські келії (корпус № 46) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

84

Сторожка на Ближніх печерах (корпус №46 а) (мур.)

сер.19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

85

Каплиця над артезіанською свердловиною (корпус №47) (мур.)

п.20 ст.

вул.Січневого повстання, 25

86

Схимницький корпус на Дальніх печерах (корпус №51) (мур.)

1896 р.

вул.Січневого повстання, 25

87

Братські келії на Дальніх Печерах (корпус №52) (мур.)

д.п.19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

88

Братські келії на Дальніх печерах (корпус №53) (мур.)

1899 р.

вул.Січневого повстання, 25

89

Гостиний корпус та контора (корпус №54) (мур.)

1870 р.

вул.Січневого повстання, 25

90

Келії гостиного двору (корпус №57) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

91

Копії гостиного двору (корпус №58) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

92

Господарський флігель (корпус №60) (мур.)

1885 р.

вул.Січневого повстання, 25

93

Келії Гостиного двору (корпус №63) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

94

Свічкарня (корпус №64) (мур.)

1874 р.

вул.Січневого повстання, 25

95

Брама на Ближніх печерах (корпус №64 б) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

96

Вхід у галерею. Дальніх печер (корпус №66 а) (мур.)

1898 р.

вул.Січневого повстання, 25

97

Лікарня й церква гостиного двору (корпус №68) (мур.)

1866 р.

вул.Січневого повстання, 25

98

Келії гостиного двору (корпус №69) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

99

Келії гостиного двору (корпус №71) (мур.)

п.20 ст.

вул.Січневого повстання, 25

100

Західна брама (корпус №71 б) (мур.)

1852 р.

вул.Січневого повстання, 25

101

Мур і брама (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

102

Галерея від Ближніх печер до Дальніх (корпус №72) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

103

Вхід у галерею (корпус №72 а) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

104

Вхід до Дальніх печер(корпус № 73) (мур.)

1915 р.

вул.Січневого повстання, 25

105

Ротонда підпірної стіни Нижньої лаври (корпус №74) (мур.)

1790 р.

вул.Січневого повстання, 25

106

Ротонда з входом підпірної стіни Нижньої лаври (корпус №74 а) (мур.)

1790 р.

вул.Січневого повстання, 25

107

Ківорії і колодязь Св.Антонія (корпус №75) (мур.)

1914 р.

вул.Січневого повстання, 25

108

Підпірна стіна Нижньої лаври (з огорожею і сходами) (мур.)

сер.18 ст.

вул.Січневого повстання, 25

109

Каплиця на могилі О.П.Безика (мур.)

1868 р.

вул.Січневого повстання, 25

110

Південна брама (корпус №79) (мур.)

18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

111

Мур з брамою біля Великої дзвіниці (корпус №81) (мур.)

18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

112

Продовольчий льох садиби митрополита (мур.)

18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

113

Північна брама (корпус №93) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

114

Господарчий флігель Верхньої лаври (корпус №94) (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

115

Східна брама (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

116

Водосвятний ківорій Верхньої лаври (мет)

1897 р.

вул.Січневого повстання, 21

117

Сонячний годинник

18 ст.

вул.Січневого повстання, 21

118

Ротонда біля Ближніх печер (корпус №97) (мур.)

п.19 ст.

вул.Січневого повстання, 21

119

Котельня (корпус №100) (мур.)

1862 р.

вул.Січневого повстання, 21

120

Фонтан біля будинку намісника

п.20 ст.

вул.Січневого повстання, 21

121

Фонтан біля корпусу друкарні

п.20 ст.

вул.Січневого повстання, 21

122

Фонтан біля Ковнірівського корпусу

п.20 ст.

вул.Січневого повстання, 21

123

Водосвятний ківорій на Дальніх печерах

1897 р.

вул.Січневого повстання, 25

124

Склеп князів Васильчикових (мур.)

19 ст.

вул.Січневого повстання, 25

125

Київська фортеця (мур.) :

18 – 19 ст.

Печерський район

126

Земляні укріплення цитаделі з бастіонами

1706 – 1720 рр.

Печерський район

127

Васильківська равелінна брама фортеці (мур.)

1755 р.

пров. Цитадельний, 14

128

Московська верхня брама фортеці (мур.)

18 ст.

вул.Січневого повстання, 25

129

Московська брама (нижня) (мур.)

18 ст.

вул. Новонаводницька

130

Оборонна стіна навколо Дальніх і Ближніх печер (мур.)

1841 – 1848 рр.

вул.Січневого повстання, 17

131

Пороховий погріб (мур.)

1751 р.

вул. Січневого повстання, 25

132

Вали й рови Васильківського укріплення

1831 – 1839 рр.

вул. Чигоріна й вул. Перспективна

133

Башта №3 Васильківського укріплення (Прозорівська) (мур.)

1836 – 1839 рр.

вул. Щорса, 34

134

Башта №1 Васильківського Укріплення (Редюїт) (мур.)

1831 – 1837 рр.

вул. Щорса, 38

135

Башта №2 Васильківького укріплення (мур.)

1833 – 1844 рр.

вул. Щорса, 44

136

Вали і рови Госпітального укріплення (мур.)

1842 – 1849 рр.

вул. Госпітальна, 18

137

Північна напівбашта Госпітального укріплення (мур.)

1839 – 1842 рр.

вул. Госпітальна, 16

138

Північна брама з капоніром Госпітального укріплення (мур.)

1843 – 1844 рр.

вул. Госпітальна, 18

139

Військовий госпіталь з лазнею (мур.)

1836 – 1844 рр.

вул. Госпітальна, 18

140

Косий капонір Госпітального укріплення (мур.)

1844 – 1846 рр.

вул. Госпітальна, 24 а

141

Капонір 1-го полігону Госпітального укріплення (мур.)

1843 – 1844 рр.

пров. Лабораторний

142

Капонір 2-го полігону Госпітального укріплення (мур.)

1843 – 1844 рр.

вул. Госпітальна, 24 а

143

Капонір 3-го полігону Госпітального укріплення (мур.)

1844 р.

вул. Госпітальна, 18

144

Виробничі майстерні (мур.)

1850 – 1854 рр.

вул, Московська 2

145

Башта №6 (мур.)

1846 – 1851 рр.

вул, Московська, 8

146

Казарми жандармського полку (мур.)

1844 – 1847 рр.

вул, Мрсковська, 22

147

Казарми військових кантоністів (мур.)

1835 – 1839 рр.

вул, Мрсковська, 45

148

Башта №4 (мур.)

1833 – 1839 рр.

вул. Старонаводницька, 2

149

Верхня напівкругла підпірна стіна (мур.)

1853 – 1855 рр.

Паркова дорога, 2

150

Нижня напівкругла підпірна стіна (мур.)

1856 р.

Паркова дорога

151

Башта №5 (мур.)

1833 – 1846 рр.

Печерський спуск, 16

152

Миколаївська брама з казармою на Пересипі (мур.)

1846 – 1850 рр.

вул. Січневого повстання,1

153

Михайлівський Золотоверхий монастир (мур.) :

11 – 20 ст.

вул. Трьохсвятительська, 6

154

Михайлівський собор (мур.)

11 – 20 ст.

вул. Трьохсвятительська, 6

155

Дзвіниця (мур.)

18 – 20 ст.

вул. Трьохсвятительська, 6

156

Трапезна (мур.)

1713 р.

вул. Трьохсвятительська, 6

157

Мур з Економічною брамою (мур.)

18 – 20 ст.

вул. Трьохсвятительська, 6

158

Корпус келій (мур.)

1845 – 1858 рр.

вул. Трьохсвятительська, 6

159

Льохи (мур.)

1713 р.

вул. Трьохсвятительська, 6

160

Видубецький Монастир (мур.):

11 – 19 ст.

вул. Видубецька, 40

161

Михайлівська церква (мур.)

1070 – 1088 рр.

вул. Видубецька, 40

162

Георгіївський собор (мур.)

1696 – 1701 рр.

вул. Видубецька, 40

163

Трапезна (мур.)

1696 – 1701 рр.

вул. Видубецька, 40

164

Дзвіниця (мур.)

1727 – 1733 рр.

вул. Видубецька, 40

165

Будинок настоятелі (мур.)

1770 р.

вул. Видубецька, 40

166

Братський корпус (мур.)

1846 р.

вул. Видубецька, 40

167

Братський монастир (мур.):

17 -19 ст

Контрактова пл., 3, вул. Г.Сковороди, 2, 2а

168

Старий академічний корпус (мур.)

1704 – 1740 рр.

вул. Г.Сковороди, 2а

169

Трапезна з церквою Святого Духа (мур.)

17 -19 ст.

вул. Г.Сковороди, 2

170

Сонячний годинник (мур.)

к.18 ст.

вул. Г.Сковороди, 2

171

Поварня з келіями (мур.)

1652 -11826 рр.

вул. Г.Сковороди, 2

172

Новий академічний корпус (мур.)

1822 – 1846 рр.

Контрактова пл., 3

173

Братські келії (мур.)

1823 – 1879 рр.

вул. Г.Сковороди, 2

174

Корпус настоятеля (мур.)

1781 р. – сер. 19 ст.

вул. Г.Сковороди, 2

175

Просфірня (мур.)

1780 – 1862 рр.

вул. Г.Сковороди, 2

176

Фролівський монастир (мур.):

17 – 19 ст.

вул. Притисько-Микільська, 5

177

Вознесенський собор (мур.)

1722 – 1732 рр.

вул. Притисько-Микільська, 5

178

Дзвіниця Вознеснеського собору (мур.)

1732 – 1821 рр.

вул. Притисько-Микільська, 5

179

Трапезна (мур.)

17 – 19 ст.

вул. Притисько-Микільська, 5

180

Воскресенська церква (мур.)

1824 р.

вул. Притисько-Микільська, 5

181

Будинок ігумені (мур.)

1821 р.

вул. Притисько-Микільська, 5

182

Келії (мур.)

1822 – 1832 рр.

вул. Притисько-Микільська, 5

183

Корпус келій №5 (мур.)

1822 – 1832 рр.

вул. Фролівська, 6/8

184

Корпус келій №6 (мур.)

1822 – 1832 рр.

вул. Фролівська, 6/8

185

Корпус келій №7

1840 – 1890 рр.

вул. Притисько-Микільська, 5

186

Корпус келій №8

1822 – 1832 рр.

вул. Фролівська, 6/8

187

Корпус келій №9

1822 – 1832 рр.

вул. Фролівська, 6/8

188

Корпус келій №10

1822 – 1832 рр.

вул. Фролівська, 6/8

189

Корпус келій №16

п. 19 ст.

вул. Фролівська, 6/8

190

Комплекс споруд Іллінської церкви (мур.):

17 – 18 ст.

вул. Почайнинська, 2

191

Іллінська церква (мур.)

1692 р.

вул. Почайнинська, 2

192

Двіниця Іллінської церкви

п. 18 ст.

вул. Почайнинська, 2

193

Брама і мури (мур.)

1755 р.

вул. Почайнинська, 2

194

Мала бурса (мур.)

18 ст.

вул. Почайнинська, 2

195

Будинок Верховної Ради України (мур.)

1936 – 1939 рр.

вул. Грушевського, 5

196

Будинок Національного театру опери та балету України (мур.)

1891 – 1901 рр.

вул. Володимирська, 50

197

Житловий будинок (зміш.)

1820 р.

вул. Московська, 40

198

Будинок бібліотеки Київського університету (мур.)

1940 р.

вул. Володимирська, 58

199

Маріїнський палац (мур.)

1752 – 1870 рр.

вул. Грушевського, 5 а

200

Будинок Національної бібліотеки (мур.)

1911 – 1914 рр.

вул. Володимирська, 62

201

Комплекс Національного аграрного університету (мур.)

1925 – 1931 рр.

вул. Героїв оборони, 15

202

Лісоінженерний інститут (мур.)

1925 – 1931 рр.

вул. Героїв оборони, 15

203

Агрохімічний інститут (мур.)

1925 – 1931 рр

вул. Героїв оборони, 15

204

Інститут механізації та електрифікиції (мур.)

1925 – 1931 рр

вул. Героїв оборони, 15

205

Корпус №3 (мур.)

1925 – 1931 рр

вул. Героїв оборони, 15

206

Будинок професора і (мур.)

1925 – 1931 рр

вул. Героїв оборони, 15

207

Андріївська церква (мур.)

1747 – 1753 рр.

Ардріївський узвіз, 23

208

Церква Успіння Богородиці Пирогощої (мур.)

12 – 20 ст.

Контрактова пл.

209

Церква Св.Миколи на Аскольдовій могилі (мур.)

1809 р.

Паркова дорога

210

Контрактовий будинок (мур.)

1815 – 1817 рр.

вул. Межигірська, 1

211

Будинок Петра І (мур.)

п.18 ст.

вул. Костянтинівська, 6/8

212

Притисько-Микільська церква (мур.)

1695 – 1707 рр.

вул. Притисько-Микільська, 5 а

213

Церква Спаса на Берестові (мур.)

1113 – 1125 рр.

вул. Січневого повстання, 15

214

Будинок Уряду України (мур.)

1936 – 1938 рр.

вул. Грушевського, 12/2

215

Житловий будинок (мур.)

1808 р.

вул.Покровська, 5

216

Дзвіниця церкви Миколи Доброго (мур.)

1716 р.

вул.Покровська, 6

217

Покровська церква (мур.)

1766 – 1772 рр.

вул.Покровська, 7

218

Дзвіниця Покровської церкви (мур.)

д.п 18 ст. – 1831 р.

вул.Покровська, 7

219

Церква Миколи набережного (мур.)

1772 р.

вул. Наберехно-Микільська, 12

220

Житловий будинок (зміш.)

п.19 ст.

вул. Ігорівська, 13 / 5

221

Бурса (мур.)

1778 – 1816 рр.

вул. Набережно-Хрещатицька, 27

222

Поштова станція (мур.)

1850 р.

Поштова пл. 2

223

Житловий будинк (будинок І.Мазепи) (мур.)

п.18 – п.19 ст.

вул. Спаська, 16 / б

224

Церква Св.Димитрія Ростовського (Костянтина і Єлени) (мур.)

1757 – 1865 рр.

вул. Щекавицька, 1

225

Будинок Національної філармонії (мур.)

1911 р.

вул. Грушевського, 1

226

Кирилівська церква (мур.)

сер. 12 ст.

вул. Кирилівська, 103

227

Наріжна башта мурів Киралівської церкви (мур.)

1760 р.

вул. Кирилівська, 103

228

Колона Магдебурзького права (мур.)

1802 – 1808 рр.

Набережне шосе

229

Золота брама (мур.)

1037 р.

вул. Володимирська, ріг вул. Ярославів Вал

230

Університет Св.Володимира (мур.)

1837 – 1843 рр.

вул. Володимирська, 60

231

Будинок першої чоловічої гімназії (мур.)

1850 р.

бул. Шевченка, 14

232

Володимирський собор (мур.)

1862 – 1886 рр.

бул. Шевченка, 20

233

Анатомічний театр (мур.)

1851 – 1853 рр.

вул. Б.Хмельницького, 37

234

Троїцька церква Китаївськох пустині (мур.)

1767 р.

вул. Китаївська, 15

235

Будинок Національної Філармонії (мур.)

1882 – 1882 рр.

Володимирський узвіз, 2

236

Воскресенська церква (мур.)

1698 – 1884 рр.

вул. Січневого повстання, 25

237

Національний палац “Україїни” (мур.)

1965 – 1970 рр.

вул. Васильківська, 103

238

Арсенал (мур.)

1784 – 1801 рр.

вул. Січневого повстання, 30

239

Церква Феодосія Печерського (мур.)

1698 – 1700 рр.

вул. Січневого повстання, 32

240

Комплекс вулиці Хрещатик

19 – 20 ст.

вул. Хрещатик від Європейської пл. до Бессарабської пл.

241

Залізничний вокзал (мур.)

1927 – 1932 рр.

пою Вокзальна

242

Житловий будинок (будинок Вігеля-Іпсіланті) (мур.)

1799 р. – д.п.19 ст.

вул. Січневого повстання, 6

243

Губернаторський будинок (мур.)

1780 р.

вул. Січневого повстання, 6

244

Введенська община (мур.)

сер. 19 ст.

вул. Московська, 42

245

Троїцька церква Йонівського монастиря (мур.)

1871 – 1872 рр.

вул. Тимірязєвська, 1

246

Житловий будинок (аптека) (мур.)

п.19 ст.

вул. Притисько-Микільська, 7

247

Зерносховище (мур.)

1760 – 1770 рр.

вул. Братська, 2

248

Гостиний двір (мур.)

1809 – 1829 рр.

Контрактова пл, 4

249

Старий контрактовий будинок (мур.)

1800 р.

вул. Покровська, 4

250

Житловий будинок (мур.)

1804 – 1878 рр.

вул. Покровська, 8

251

Житловий будинок (мур.)

п.п.19 ст.

вул. Покровська, 11

252

Житловий будинок (мур.)

п. 19 ст.

вул. Набережно-Микільська, 9

253

Олександрівський костел (мур.)

1817 – 1842 рр.

вул. Костельна, 17

254

Житловий будинок (мур.)

п.п.19 ст.

вул. Хорева, 5

255

Житловий будинок (мур.)

1830-і рр.

вул. Спаська, 1 / 2

256

Житловий будинок (мур.)

1830 р.

вул. Сагайдачного, 20

257

Житловий будинок (будинок Балабухи) (мур.)

к.18 – 19 ст.

вул. Сагайдачного, 27 а

258

Житловий будинок (будинок Балабухи) (мур.)

1830 – 1840 рр.

вул. Сагайдачного, 27 б

259

Державний музей Т.Г.Шевченка (мур.)

1841 – 1860 рр.

бул. Шевченка, 12

260

Будинок дворянського училища (мур.)

1820-і рр.

вул. Костянтинівська, 9 б

261

Житловий будинок (мур.)

1902 р.

Андріївський узвіз, 15

262

Будинок доктора Качковського (мур.)

1907 р.

вул. О.Гончара, 33

263

Житловий будинок (мур.)

к.19 ст.

вул. Воровського, 27

264

Обсерваторія Київського університету (мур.)

1841 – 1845 рр.

пров. Обсерваторний, 3

265

Житловий будинок (дер.)

1820-і рр.

вул. Володимирська, 3

266

Пансіон графині Левашової (мур.)

1851 р.

вул. Володимирська, 54

267

Будинок Всеукраїнської Академії наук (мур.)

1914 – 1927 рр.

вул. Володимирська, 55

268

Педагогічний музей (мур.)

1911 – 1913 рр.

вул. Володимирська, 57

269

Будинок ректора Київського університету (мур.)

сер.19 ст.

вул. Володимирська, 64

270

Жіноча Ольгинська гімназія (мур.)

сер.19 ст.

вул. Терещенківська, 4

271

Російський банк для зовнішньої торгівлі (мур.)

1913 р.

вул. Хрещатик, 32

272

Критий ринок (мур.)

1910 р.

Бессарабська пл., 2

273

Будинок Національної спілки письменників України (мур.)

1898 р.

вул. Банкова, 2

274

Житловий будинок (мур.)

п20 ст.

вул. Круглоуніверситетська, 12

275

Житловий будинок (дер.)

п.п.19 ст.

Крутий узвіз, 4

276

Миколаївський костел (мур.)

1899 – 1909 рр.

вул. Велика 276Васильківська, 75

277

Будинок причту Миколаївського костелу (мур.)

1899 – 1909 рр.

вул. Велика Васильківська, 75

278

Будинок Музею старожитностей і мистецтв (мур.)

1897 – 1900 рр.

вул. Грушевського, 6

279

Інститут шляхтянок (мур.)

1839 – 1843 рр.

вул. Інститутська, 5

280

Будинок Державного банку (мур.)

1902 – 1905 рр. 1934 р.

вул. Інститутська, 9

281

Будинок В.Городецького (мур.)

1903 р.

вул. Банкова, 10

282

Жтлловий будинок (мур.)

1830-і рр.

вул. Лютеранська, 16

283

Будинок Ковалевського (мур.) (мур.)

1911 – 1913 рр.

вул. Пилипа Орлика, 1 / 15

284

Кловський палац (мур.)

1752 – 1756 рр.

вул. Пилипа Орлика, 8

 

285

Музей народної архітектури та побуту України:

16 – 20 ст.

с. Пирогове

Зона „Карпати”

286

Вітряк із с. Лівинці Укльменецького р-ну Чернівецької обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

287

Водяний млин із с.Пилипець Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.

288

Водяний млин іх сСгижі Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

289

Гражда з с.Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

290

Зимівник із м.Рахова Закарпатської обл. (дер.)

1840 р.

 

291

Колиба з с.Бережниця Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

292

Комора з с.Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

293

Комора з с.Стеблів Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.19 ст.

 

294

Стайня з с.Пилипець Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

к.п. 20 ст.

 

295

Стайня з Верховинського р-ну Івано-Франківської обл (дер.)

п. 19 ст.

 

296

Хата з с.Бережниця Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. (дер.)

18 -19 ст.

 

297

Хата з с.Великий Кучерів Чернівецької обл. (дер.)

19 ст.

 

298

Хата з с.Гусний Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. (дер.) (дер.)

п. 20 ст.

 

299

Хата з с.Дністрик Старосамбірського р-ну Львівської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

300

Хата з с.Корине Вижиницького р-ну Чернівецьої обл. (дер.)

19 ст.

 

301

Хата з с.Липовець Рожнятинського р-ну Івано-Франківської обл (дер.)

к. 19 ст.

 

302

Хата з с.Либохора Сколівського р-ну Чернівецької обл. (дер.)

1822 р.

 

303

Хата з с.Медведівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

304

Хата з с.Рекіти Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

1841 р.

 

305

Хата з с.Розтоки Межигірського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

306

Хата з с.Стричнава Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

307

Хата з с.Сімерки Перечинського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

308

Хата з с.Синевирська Поляна Закарпатської обл.

1807 р.

 

309

Хата з с.Стеблівка Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

310

Хата з с.Теребля Тячівського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

18 ст.

 

311

Хата з с.Тухолька Сколівського р-ну Львівської обл. (дер.)

1909 р.

 

312

Хата з с.Шепіт Косівського р-ну Івано-Франківської обл (дер.)

1843 р.

 

313

Хлів із с.Теребля Тячівського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

18 ст.

 

314

Церква з Вороблячин Яворівського р-ну Львівської обл. (дер.)

17 ст.

 

315

Покровська церква з с.Плоске Свалявського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

1792 р.

 

316

Чур із с.Новобарове Хустського р-ну Закарпатської обл. (дер.)

19 ст.

 

Зона „Поділля”

317

Водяний млин із с.Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецьої обл. (дер.)

п.19 ст.

 

318

Дзвіниця з с.Кут-Товсте Гусятинського р-ну Тернопільської обл. (дер.)

п. 19 ст.

 

319

Хата з с.Гарячинці Новоушицького р-ну Хмельницької обл. (дер.)

19 ст.

 

320

Хата з с.Кодіївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

321

Хата з с.Крищинці Тульчинського р-ну Вінницької обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

322

Хата з с.Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

323

Хата з с.Яришів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

324

Церква з с.Зелене Гусятинського р-ну Тернопільської обл. (дер.)

п. 19 ст.

 

325

Шопа з с.Кадіївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

Зона „Полісся”

326

Вітряк із с.Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

327

Вітряк із с.Мала Морочна Зарічненського р-ну Рівненської обл. (дер.)

1848 р.

 

328

Вітряк із с.Смолин Чернігівського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

329

Вітряк чз с.Ширяєве Путивльського р-ну Сумської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

330

Вітряк із с.Юнаківка Сумського р-ну Сумської обл. (дер.)

к. 19 ст.

 

331

Вітряк із хут. Лісового Ніжинського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

п. 20 ст.

 

332

Клуня з с.Ларинівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

19 ст.

 

333

Кліть із с.Березове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.)

19 ст.

 

334

Дзвіниця з с.Кисоричі Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.)

18 ст.

 

335

Окружний двір із с.Солов’ї Ствровижівського р-ну Волинської обл. (дер.)

19 ст.

 

336

Тік із с.Кишин Олевського р-ну Житомирської обл. (дер.)

19 ст.

 

337

Тупчак із с.Архипівка Семенівського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

19 ст.

 

338

Хата з с.Гажин Наровлянського р-ну Гомельської обл. (дер.)

18 ст.

 

339

Хата з с.Біловіж Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.)

1697 р.

 

340

Хата з с.Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл. (дер.)

19 ст.

 

341

Хата з с.Блажове Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.)

19 ст.

 

342

Хата з с.Мамекине Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

343

Хата з с.Мульчинці Володимирецького р-ну Рівненської обл. (дер.)

п.20 ст.

 

344

Хата з с.Полиці Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. (дер.)

19 ст.

 

345

Хата з с.Самари Ратнівського р-ну Волинської обл. (дер.)

1587 р.

 

346

Хата з с.Серники Рівненського р-ну Рівненської обл. (дер.)

19 ст.

 

347

Овин із с.Араповичі Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

348

Церква з с.Кисоричі Рокитнівського р-ну Рівненської обл. (дер.)

18 ст.

 

349

Каплиця з с.Клесів Сарненського р-ну Рівненської обл. (дер.)

17 – 18 ст.

 

350

Шпихлір з с.Полиці Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. (дер.)

19 ст.

 

Зона „Полтавщина-Слобожанщина”

351

Вітряк із с.Веселе Сумської обл. (дер.)

19 ст.

 

352

Вітряк із с.Вільшани Дворічанського р-ну Харківської обл (дер.)

1905 р.

 

353

Вітряк із с.Кудряве Охтирського р-ну Сумської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

354

Вітряк із с.Нехвороща Новосанжарського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

355

Вітряк із с.Лютенські Будища Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

356

Вітряк із с.Нурове Балаклійського р-ну Харківської обл (дер.)

к.19 ст.

 

357

Вітряк із с.Скаргівка Кремінського р-ну Луганської обл.(дер.)

к.19 ст.

 

358

Гамазей із с.Луб’янки Білокуракинського р-ну Луганської обл.(дер.)

19 ст.

 

359

Клуня з с.Луб’янки Білокуракинського р-ну Луганської обл.(дер.)

19 ст.

 

360

Комора з с.Деревки Котелевського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

361

Комора з с.Нещеретове Білокуракінського р-ну Луганської обл.(дер.)

сер.19 ст.

 

362

Хата з с.Бобровник Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.)

19 ст.

 

363

Хата з с.Лелюхівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

364

Хата з с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну Луганської обл.(дер.)

п.20 ст.

 

365

Хата з с.Попівка Зіньківського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

366

Хата з с.Червонопопівка Кремінського р-ну Луганської обл.(дер.)

п.20 ст.

 

367

Хата з смт. Шишаки Шишацького р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

Зона „Середня Наддніпрянщина”

368

Вітряк із с.Бобровиця Чигиринського р-ну Черкаської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

369

Вятряк із с.Кононів Луденського р-ну Полтавської обл (дер.)

к.19 ст.

 

370

Вітряк з с.Сасинівка Пирятинського р-ну Полтавської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

371

Комораз с.Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл, (дер.)

к.19 ст.

 

372

Комора з с.Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.)

д.п.19 ст.

 

373

Хата з с.Сухини Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. (дер.)

1887 р.

 

374

Хата з с..Бзів Баришівського р-ну Київської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

375

Хата з с.Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну.Київської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

376

Хата з с.Хрещатик Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.)

к.18 ст.

 

377

Хата з с.Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл. (дер.)

сер.18 ст.

 

378

Хата з с.Солониця Лубенського р-ну Полтавської обл. (дер.)

сер.19 ст.

 

379

Хата з с.Таборів Сквирського р-ну Київської обл. (дер.)

1833 р.

 

380

Хата з с.Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.)

сер.19 ст.

 

381

Хата з с.Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

382

Хата з с.Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

383

Михайлівська церква з с.Дорогинка Фастівського р-ну Київської обл. (дер.)

п.17 ст.

 

384

Церква з с.Зарубинці Звенигородського р-ну Черкаської обл. (дер.)

п.18 ст.

 

Зона „Південь України”

385

Хата з с.Благодатне Амвросіївськогор-ну Донецької обл. (дер.)

к.19 ст.

 

386

Коптильня з с.Олександрівка Білозерського р-ну Херсонської обл. (дер.)

п,19 ст.

 

387

Хата з с.Пужайкове Балтського р-ну Одеської обл. (дер.)

к.19 ст.

 

388

Колодязь з смт.Велика Лепетиха Великолепетиського р-ну Херсонсьої обл. (дер.)

п.19 ст.

 

389

Садиба з с.Михайлівка Новоодеського р-ну Миколаїської обл (дер.)

к.19 ст.

 

390

Вітряк із с.Олександрівка Білозерського р-ну Херсонської обл. (дер.)

к.19 ст.